OPEC co to jest? W jaki sposób Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową wpływa na jej ceny?

co to jest opec

Relewantność organizacji przypada jednak na okres globalnego kryzysu naftowego i lata siedemdziesiąte (głównie 1973 – 1974). To wówczas organizacja wielokrotnie podwyższała światowe ceny ropy. Szefem „Stałego sekretariatu”, czyli Sekretarzem Generalnym Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową jest w tej chwili (od 2016 roku) Nigeryjczyk, Mohammad Barkindo. Arabia Saudyjska jest zdecydowanie największym producentem, przyczyniając się do prawie jednej trzeciej całkowitej produkcji ropy OPEC.

Kim właściwie są uczestnicy rynku FOREX?

Pozostałe struktury OPEC to Rada Gubernatorów oraz sekretariat, który jest jednostką wykonawczą. Główna siedziba OPEC od https://www.forexformula.net/ 1965 roku znajduje się w Wiedniu. Katar opuścił w styczniu 2019 roku, aby skupić się na gazie ziemnym zamiast na ropie.

co to jest opec

Kraje OPEC – lista

Powodem był fakt, że Indonezja z eksportera stała się importerem ropy i nie była w stanie wywiązać się z narzuconych przez OPEC poziomów eksportu. Podobnie jak w przypadku Ekwadoru jednym z powodów był też brak zgody na zmniejszenie produkcji o 5% w 2016 roku. Pierwszy na liście, Ekwador należał do OPEC od 1973 do 1992 roku i następnie od 2007 do 2020. Konieczność opłacania rocznej składki w wysokości 2 mln dolarów, co nie podobało się władzom Ekwadoru.

Baryłka ropy – od czego zależy cena?

co to jest opec

Kryzys finansowy po upadku Lehman Brothers doprowadził do poważnego spowolnienia gospodarczego, co przełożyło się na spadek popytu i szybki spadek ceny baryłki (w nieco ponad pół roku) do około 32 dolarów. Ponad dwa lata zajął ropie powrót powyżej 100 dolarów, jednak później OPEC nie zdołała już ustabilizować cen surowca, które aż do połowy 2014 roku oscylowały w przedziale 75 – 115 dolarów. Decyzje podejmowane przez OPEC mają ogromny wpływ na światową politykę energetyczną oraz gospodarki poszczególnych krajów. Skoordynowane działania w zakresie produkcji ropy naftowej mogą prowadzić do znaczących zmian cen na rynkach światowych, co wpływa na inflację, wzrost gospodarczy oraz stabilność polityczną wielu państw.

Z racji tego, że kraje OPEC kontrolują pokaźne złoża strategicznego surowca ich wspólny głos ma duża siłę przebicia i realny wpływ na poziom cen ropy, ale też innych powiązanych produktów na całym świecie. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową.Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen https://www.forexgenerator.net/ i opłat eksploatacyjnych. 2 lipca 2019 r.kraje podpisały trzyletnią kartę współpracy. Określiłaby ona poziom produkcji wśród wszystkich 24 członków. Razem produkują prawie połowę światowej produkcji ropy naftowej. Wielu członków spoza OPEC również dobrowolnie dostosowuje swoją produkcję ropy naftowej w odpowiedzi na decyzje OPEC.

  1. W niektórych krajach dodatkowe podatki są nakładane na benzynę i inne produkty końcowe na bazie ropy naftowej w celu promowania ochrony środowiska.
  2. Organizacja powstała w celu ochrony interesu państw arabskich.
  3. OPEC odgrywa znaczącą rolę w kontrolowaniu globalnej podaży ropy.

Na przykład w czerwcu 2008 r.ceny ropy naftowej osiągnęły rekordowy poziom 143 USD za baryłkę. OPEC odpowiedział, zgadzając się produkować trochę więcej ropy. Ale światowy kryzys finansowy spowodował, że ceny ropy spadły w grudniu do 33,73 USD za baryłkę.

OPEC odgrywa znaczącą rolę w kontrolowaniu globalnej podaży ropy. Organizacja ta ustala kwoty produkcyjne dla każdego ze swoich krajów członkowskich, co przyczynia się do regulacji ogólnej podaży ropy na rynku. Pierwotnie siedziba organizacji znajdowała się w Genewie, jednak w 1965 roku została przeniesiona do Wiednia z powodu nie udzielenia przez Szwajcarię OPEC statusu organizacji międzynarodowej. Taki wybór miejsca siedziby wynikał z faktu, iż zarówno Szwajcaria jak i Austria są państwami neutralnymi. Z kolei największe złoża ropy naftowej, które przy obecnym wydobyciu wystarcza jeszcze na ponad 300 lat posiada Wenezuela. Najszybciej wyczerpią się złoża Angoli – za mniej niż 20 lat.

Wynika to z tego, że przy niższej cenie panuje nadwyżka popytu nad podażą, co spowoduje, że cena zaczyna rosnąć. Inwestujący w ropę naftową powinni bardzo uważać na komunikaty OPEC. Jeśli organizacja informuje o wzroście wydobycia, które będzie wyższe https://www.forexrobotron.info/ niż rynkowe oczekiwania, wtedy może to się przełożyć na spadek cen, ponieważ wzrost podaży wywrze presję na obniżkę cen. Jeśli zapotrzebowanie na popyt maleje, wtedy OPEC dąży do ograniczenia produkcji aby utrzymać cenę na tym samym poziomie.

W pierwszej trójce największych producentów ropy, obok światowych mocarstw – Stanów Zjednoczonych i Rosji, znajduje się Arabia Saudyjska. Pozwala to krajom OPEC wywierać ogromny wpływ na kształtowanie cen surowca, poprzez zwiększanie lub zmniejszanie wydobycia. Współpraca mająca na celu wpływanie na ceny ropy naftowej i ograniczanie w ten sposób działania wolnego rynku sprawia, że OPEC nazywany bywa kartelem. W Unii Europejskiej jest nielegalne, jednak na forum międzynarodowym państwa chronione są immunitetem.

Kilka milionów baryłek ropy dziennie zostało odciętych, gdy wojska Saddama Husajna zniszczyły rafinerie w Kuwejcie. OPEC zwiększył również produkcję w 2011 r.podczas kryzysu w Libii. Arabia Saudyjska potrzebuje 70 dolarów za baryłkę, żeby się wyrównać.

Za prawa wynikające z opcji kupujący płaci sprzedającemu opcję cenę, zwaną premią opcyjną. Portal informuje, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. W przypadku wymienionych instrumentów działanie dźwigni finansowej może przyczynić się do wystąpienia strat przekraczających depozyt początkowy inwestora. Naczelnym organem Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową jest Konferencja OPEC, w ramach której dwa razy do roku odbywają się spotkania delegatur państw członkowskich.